Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2019

Τελετή ορκωμοσίας του Περιφερειάρχη και των Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Ηπείρου, την Παρασκευή 30 Αυγούστου, ώρα 11:00 π.μ.