Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς: Τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στον Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Δημήτριο Ράιο την Τετάρτη 27 Μαρτίου, ώρα 20:00


Η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς οργανώνει εκδήλωση με την ευκαιρία της παρουσίασης του Η΄ τόμου της Επιστημονικής Επετηρίδας  “ΒΕΛΛΑ”, η οποία είναι αφιερωμένη τιμητικά στον Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Δημήτριο Ράιο, που διετέλεσε μέλος του έκτακτου Διδακτικού Προσωπικού και της Διοικούσας Επιτροπής της Α.Ε.Α. Βελλάς.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, αίθ. Χρ. Κατσάρη, την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 και ώρα 20:00.