Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Δασικοί χάρτες: Υπό αμφισβήτηση οι ιδιοκτησίες δεκάδων Παρακαλαμιωτών!

Yπό αμφισβήτηση τίθεται η ιδιοκτησία δεκάδων Παρακαλαμιωτών  με τους αναρτημένους δασικούς χάρτες της περιοχής. Ιδιαίτερα ένα πολύ μεγάλο τμήμα της τοποθεσίας «Λόγγος»  ( συμπεριλαμβανομένων των διανεμηθέντων παλαιότερα οικοπέδων απ’ την τότε Κοινότητα), οικίες, σταβλικές εγκαταστάσεις,  άλλες επιχειρήσεις και χωράφια) χαρακτηρίζεται ως ΧΑ.  Τι σημαίνει ΧΑ;  Σημαίνει ότι το έτος 1945 ήταν χορτολίβαδα και τώρα  (2007) είναι εκτάσεις άλλης μορφής. Και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις χορτολιβαδικές εκτάσεις ισχύει ότι και για τις δασικές, δηλαδή ότι είναι κατά τεκμήριο δημόσιες.
Όσοι κατέχουν ιδιοκτησίες στην εν λόγω τοποθεσία, αλλά και σε άλλες,  θα πρέπει άμεσα  να δουν στους αναρτημένους δασικούς χάρτες το απόσπασμα που αφορά την ιδιοκτησία τους και αν διαπιστώσουν  ότι αυτή είναι χαρακτηρισμένη ως ΧΑ, ή ακόμη ως ΑΔ (αγρός το ΄45, δασική έκταση σήμερα) κ.λπ., τότε θα πρέπει   αν πρόκειται για πρόδηλο λάθος στον χαρακτηρισμό να υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών και αν δεν πρόκειται για πρόδηλο λάθος  τότε να υποβάλλουν τις αντιρρήσεις τους μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής. Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται η πληρωμή παραβόλου  αξίας ανάλογης της έκτασης της ιδιοκτησίας.
Ιδιαίτερα για το θέμα των διανεμηθέντων οικοπέδων απ’ την τέως Κοινότητα, θα πρέπει να ζητηθεί η παρέμβαση του Δήμου, άλλωστε πριν τον χαρακτηρισμό των εκτάσεων ζητήθηκε απ’ τις αρμόδιες  Υπηρεσίες  η παροχή σχετικών στοιχείων απ’ το σύνολο των Δήμων της χώρας, ώστε να  εξαιρεθούν οι εκτάσεις που διανεμήθηκαν ως οικόπεδα απ’ τους δασικούς χάρτες.
O λόγος  όμως που δεν εξαιρέθηκαν απ’ τον χαρακτηρισμό τα οικόπεδα  του «λόγγου»  είναι άγνωστο.
Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων και αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων λήγει την  27η  Ιουλίου.

Παναγιώτης Μανούρης