.

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Δήμος Πωγωνίου: Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 30 Μαΐου, ώρα 7 μ.μ.

Έχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852/2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί  την  Τρίτη   30η  Μαΐου  2017   και ώρα  19.00.  
Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στο  ΚΑΛΠΑΚΙ-ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ. [ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ]

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΚΟΓΚΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.      Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου έτους 2017.
2.      Έγκριση 2ης κατανομής ΣΑΤΑ  έτους 2017.
3.      Αποδοχή επιχορηγήσεων ΣΑΕΠ  - Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση έργων – αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017.
4.      Αποδοχή – Κατανομή επιχ/σης από ΥΠ.ΕΣ. , για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2017 – Αδυναμία εκτέλεσής τους με ίδια μέσα.
5.      Κατανομή επιχ/σης από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2017.
6.      Έγκριση Συντάξεων εκθέσεων για την εκτέλεση προϋπολογισμού: 4ου Τριμήνου 2016 & 1ου Τριμήνου 2017.
7.      Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στη δαπάνη επέκτασης ΦΟΠ, με 2 στύλους στην  Τ.Κ. Κρυονερίου.
8.      Έγκριση παράτασης συμβάσεων εκμίσθωσης ακινήτων.
9.      Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  [Τζαβέλας Βασιλ. – Μίνι Μάρκετ – Τ.Κ. Καλπακίου].
10.    Επί αιτήσεως Τσάτση Κυρ. Τ.Κ. Άνω Ραβενίων, για τη διαγραφή τελών ύδρευσης.
11.    Επί αιτήσεως Τσουμάνη Παρασκ. Τ.Κ. Δολιανών, για υδροδότηση κτήματος εκτός οικισμού.
12.    Ρύθμιση τρόπου χρήσης και διάθεσης Δημοτικών βοσκοτόπων για το 2017.
13.    Ορισμός υπευθύνων, από την πλευρά του Δήμου, για τη διάθεση καυσοξύλων ατομικών αναγκών στους μόνιμους κατοίκους για την περίοδο 2017 – 2018.
14.    Έγκριση 1ου Ανακεφ. πίνακα [Τελικός – Τακτοποιητικός] του έργου: «Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Κερασόβου – Περιστερίου».
15.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών αναλύσεων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στο Δήμο Πωγωνίου, για το έτος 2017.

16.    Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση πλατείας Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Δ.Ε. Λάβδανης.