.

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

Οι βραβεύσεις της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος στη «Πίτα του Ηπειρώτη 2017»

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος μέσα στα πλαίσια της εκδήλωσης της Κοπής της Πίτας το σπουδαιότερο γεγονός της Συνομοσπονδίας προσφέρει την ανάλογη τιμή και εκτίμηση σε συμπατριώτες μας ηπειρώτες απονέμοντάς τους το υψηλότερο δείγμα τιμής.
Τον έπαινο για την αντίστοιχη προσπάθεια και προσφορά που κατέβαλλαν κάποιοι για το καλό της ιδιαίτερης πατρίδας μας την Ήπειρο.