.

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

Περιφέρεια Ηπείρου: Κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για το πρόγραμμα ELENA

Στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την απόφαση  της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την  Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Υποστήριξης και Διαχείρισης Ανάπτυξης Ενεργειακών Έργων για Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, Δημόσιο Οδοφωτισμό και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου, Ελλάδα» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται, από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ).  Ανάδοχος αναδείχτηκε η εταιρεία "TREK Consulting".
Ø  H Oικονομική Επιτροπή, μεταξύ άλλων, ανάδειξε και τον ανάδοχο (Φώτιος Στέφανος)  του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επιδιόρθωση προστατευτικού αναχώματος Λούρου ποταμού», προϋπολογισμού € 15.000.


ΠΗΓΗ: www.php.gov.gr