.

Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017

Αρχίζει η αποστολή των ειδοποιητηρίων με τις νέες ασφαλιστικές εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Ψυχρολουσία περιμένει από τη Δευτέρα 1,4 εκατ. ελεύθερους επαγγελματίες - γιατρούς, μηχανικούς και δικηγόρους - καθώς αρχίζει η αποστολή των ειδοποιητηρίων με τις νέες ασφαλιστικές εισφορές.
Ψυχρολουσία περιμένει από τη Δευτέρα 1,4 εκατ. ελεύθερους επαγγελματίες - γιατρούς, μηχανικούς και δικηγόρους-καθώς αρχίζει η αποστολή των ειδοποιητηρίων με τις νέες ασφαλιστικές εισφορές και καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 28η Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», για τους ελεύθερους επαγγελματίες οι εισφορές κύριας σύνταξης ανέρχονται στο 20%του μέσου μηνιαίου καθαρού φορολογητέου εισοδήματος του 2015, για την υγεία 6,95% ενώ προβλέπεται και εισφορά 10 ευρώ για την ανεργία.