.

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016

Μπίκας Κώστας: Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για την υγεία των συγχωριανών από το νερό

Σχετικά με δημοσιεύματα που είδαν το φως, μετά από καταγγελία της Δημοτικής παράταξης  «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πωγωνίου» για την καταλληλότητα του νερού στην Τ.Κ. Παρακαλάμου θέλω να ενημερώσω τους συγχωριανούς, ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για την υγεία τους.
Σε δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήθηκε τις 4/11/2016 παρατηρήθηκε μικρή αύξηση τις τιμές των κολοβακτηριοειδών, χωρίς να συντρέχει πάντως κανένας λόγος ανησυχίας καθώς οι τιμές ήταν πολύ κάτω από όρια.
Άμεσα κινητοποιήθηκε η Τ.Κ. Παρακαλάμου, ο Αντιδήμαρχος Άνω Καλάμά κ. Γκόγκος Χρήστος, έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και σε δεύτερο δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήθηκε τις 11/11/2016  το νερό βρέθηκε σε άριστη κατάσταση.
Η Τ.Κ. Παρακαλάμου σε συνεργασία με το Δήμο Πωγωνίου και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Ύδρευσης κάνουν πάντοτε όλους τους ελέγχους για την καταλληλότητα του νερού που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών ελέγχων είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.
Η Τ.Κ. Παρακαλάμου έχει άριστη συνεργασία με την Δημοτική Αρχή και προσπαθούν με τα μέσα που διαθέτουν να επιλύουν όλα τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά καιρούς.

Μπίκας Χρ. Κώστας

Πρόεδρος Τ.Κ. Παρακαλάμου