.

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Δήμος Πωγωνίου: Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου, ώρα 18:00

Έχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί  την  Τρίτη  20η   Δεκεμβρίου  2016   και ώρα  18.00 
Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στο  ΚΑΛΠΑΚΙ -  ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΜΑΤΣΙΑΣ

ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πωγωνίου  έτους 2017.
2.  Σύσταση Επιτροπών παραλαβής έργων.
3. Έγκριση 3ου Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Εκθετήριο – Εργαστήρι ψηφιδωτών Γ. & Ν. Κολέφα».
4. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Σύνταξη τοπογραφικής αποτύπωσης έκτασης στη θέση Αγ. Γεώργιος Δολιανών».
5. Έγκριση 1ου Σ.Π. εργασιών – υπηρεσιών της μελέτης: «Σύνταξη τοπογραφικής αποτύπωσης έκτασης στη θέση Αγ. Γεώργιος Δολιανών».
6. Έγκριση της μελέτης:  «Σύνταξη τοπογραφικής αποτύπωσης έκτασης στη θέση Αγ. Γεώργιος Δολιανών».
7. Διόρθωση τελών ύδρευσης.

8. Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου έτους 2016.