Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

Απάντηση του Προέδρου του Ε.Κ.Α.Β σχετικά με την υποστελέχωση του ΕΚΑΒ Δολιανων

Πρόεδρος Ε.Κ.Α.Β.: 
Βάσει στατιστικών στοιχείων η επιχειρησιακή οργάνωση των Τομέων του Ε.Κ.Α.Β.

Ο  Πρόεδρος του ΕΚΑΒ κ.  Δημήτρης  Παπαγιαννίδης απάντησε άμεσα στην επιστολή του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ 7ης Περιφέρειας, σχετικά με την υποστελέχωση του ΕΚΑΒ Δολιανων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα 14 Νοεμβρίου 2014

Αγαπητοί Διασώστες του Τομέα του Ε.Κ.Α.Β. Δολιανών,
κατόπιν της σημερινής δημοσίευσης επιστολής σας, σχετικά με την πλήρωση των θέσεων κάλυψης του Τομέα ευθύνης σας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω πως εδώ και 2 χρόνια που βρίσκομαι στη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β. όλες οι αποφάσεις μου στόχευαν (και στοχεύουν) στην βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας προς όλους τους πολίτες της χώρας μας.
Ειδικά κατά την παρελθούσα καλοκαιρινή περίοδο που αναφερθήκατε στην επιστολή σας, έχοντας αναπτύξει ένα πλήρες σχέδιο για την άμεση αντιμετώπιση των περιστατικών, προχωρήσαμε σε συνολικές εσωτερικές μετακινήσεις του υπάρχοντος προσωπικού από όλα τα παρατήματα του Ε.Κ.Α.Β. της Ελλάδας έτσι ώστε να ενισχυθούν οι τουριστικοί προορισμοί, στους οποίους κατά την δεδομένη χρονική περίοδο (καλοκαιριού) παρατηρείται δυσανάλογη μεταβολή στα στατιστικά στοιχεία του πληθυσμού και κατά συνέπεια στην καταγραφή περιστατικών που χρήζουν άμεσης προνοσοκομειακής φροντίδας.
Βάσει λοιπόν συγκεκριμένων στατιστικών μεγεθών, αναφορικά με την κάλυψη των αναγκών προνοσοκομειακής φροντίδας ανά περιοχή και ανά περίοδο (όπως στηριχτήκαμε κατά τους μήνες της αυξημένης τουριστικής κίνησης), τους μετέπειτα μήνες φροντίσαμε (και φροντίζουμε) να καλύψουμε με το ανάλογο διαθέσιμο προσωπικό του Οργανισμού τον κάθε Τομέα του Ε.Κ.Α.Β. ανά την επικράτεια βάσει των πραγματικών αναγκών του (αριθμός περιστατικών).
Για παράδειγμα εάν δούμε τα καταγεγραμμένα στατιστικά στοιχεία (βάσει αυτών σχεδιάζεται η επιχειρησιακή δράση) κάποιων άλλων Παρατημάτων & Τομέων του Ε.Κ.Α.Β. της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας στην οποία ανήκει και ο Τομέας των Δολιανών, βλέπουμε τα εξής: Το Ε.Κ.Α.Β. στα Ιωάννινα διαθέτοντας 83 άτομα προσωπικό καλείται να ανταπεξέλθει κατά μέσο όρο σε 36,5 περιστατικά την ημέρα, το Ε.Κ.Α.Β. στην Άρτα διαθέτοντας 37 άτομα προσωπικό καλείται να ανταπεξέλθει κατά μέσο όρο σε 18,5 περιστατικά την ημέρα, το Ε.Κ.Α.Β. στην Πρέβεζα διαθέτοντας 27 άτομα προσωπικό καλείται να ανταπεξέλθει κατά μέσο όρο σε 12 περιστατικά την ημέρα, το Ε.Κ.Α.Β. στην Φιλιππιάδα διαθέτοντας 11 άτομα προσωπικό καλείται να ανταπεξέλθει κατά μέσο όρο σε 3,5 με 4,5 περιστατικά την ημέρα ενώ το Ε.Κ.Α.Β. στα Δολιανά διαθέτοντας 12 καταγεγραμμένα άτομα προσωπικό καλείται να ανταπεξέλθει κατά μέσο όρο σε 0,5 με 1,5 περιστατικό την ημέρα.
Αναγνωρίζοντας τον επιχειρησιακό ρόλο που υλοποιείται από τον Τομέα του Ε.Κ.Α.Β. Δολιανών στην ευρύτερη περιοχή Πωγωνίου - Ζαγορίου αλλά και στη μεθόριο περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας, όσον αφορά την προνοσοκομειακή φροντίδα, θα ήθελα να σας ευχαριστώ για την ετοιμότητα σας και να σας διαβεβαιώσω πως όλες οι ενέργειες και αποφάσεις της Διοίκησης του Ε.Κ.Α.Β. και εμού προσωπικά, διέπονται από τις αρχές της συνείδησης, της αξιοπρέπειας αλλά και του αισθήματος ευθύνης για την παροχή υπηρεσιών υγείας προς όλους βάσει των πραγματικών αναγκών της κάθε περιοχής.
Αποσκοπώντας στην εύρυθμη λειτουργία του Τομέα σας, θα βρίσκομαι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε αλλά και για να ακούσω την οποιαδήποτε πρόταση που θα βελτιώσει την επιχειρησιακή δράση του Τομέα σας.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Κ.Α.Β.


Δημήτριος Παπαγιαννίδης