Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

ΔΕΗ: Ένα στα 2 ευρώ στους λογαριασμούς φόροι και τέλη υπέρ τρίτων!

Κλιμακούμενες εκπτώσεις σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις

Ένα στα δυο ευρώ που πληρώνουν οι καταναλωτές στους λογαριασμούς της ΔΕΗ πηγαίνει σε φόρους και τέλη υπέρ τρίτων καταδεικνύει έκθεση του Συμβουλίου Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας της Ευρώπης.
Αυτό ανακοίνωσε η επιχείρηση, παράλληλα με τα αποτελέσματα χρήσης για το εννεάμηνο του τρέχοντος έτους που αυξήθηκαν κατά 16,7% σε σχέση με το 2013.
Η ΔΕΗ παράλληλα ανακοίνωσε κλιμακούμενες εκπτώσεις σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στη Χαμηλή και Μέση Τάση, με συνολική ετήσια κατανάλωση των παροχών τους πάνω από 1 Gwh.
Σύμφωνα με τα συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα της ΔΕΗ:
- Κύκλος εργασιών: € 4.424,9 εκατ.
- EBITDA: € 794,4 εκατ.
- Κέρδη προ φόρων: € 179,5 εκατ.
- Κέρδη μετά από φόρους: € 121,8 εκατ.
Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο του 2014 αυξήθηκαν κατά € 113,4 εκατ. (16,7%) σε σχέση με το εννεάμηνο 2013, με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 18%, έναντι 15,2% το εννεάμηνο 2013.


ΠΗΓΗ: www.skai.gr