Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ: Στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού ο Δήμος Πωγωνίου μέσω του EUROPEAN DESTINATIONS OF EXCELLENCE-EDEN

Στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού και ο Δήμος Πωγωνίου μέσω του EUROPEAN DESTINATIONS OF EXCELLENCE-EDEN, (ο οποίος αρχικώς συμμετείχε ως Δήμος Δελβινακίου και είχε καταταγεί ως 4ος επιλαχών το 2010 με κύριο θέμα τον Νερόμυλο Ρογοζίου).
Ο Δήμος Πωγωνίου με στόχο πλέον την γενικότερη προβολή του, συνέχισε τις επαφές και τις προσπάθειες με την αποστολή υλικού που αφορά όλο το νέο Δήμο και σήμερα βρίσκεται στον επίσημο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Τουρισμού που εγκαινιάστηκε πρόσφατα.
http://www.mintour.gov.gr/el/ForeignAffairs/EuropeanUnion/EDEN%20Programme/Eden%20Destinations/,   
Όπως μας ενημερώνει το Υπουργείο θα ακολουθήσει ανάρτηση του εν λόγω υλικού στην αγγλική γλώσσα και με την συνεργασία μας θα υπάρξει αρκετό πληροφοριακό υλικό για την περιοχή.
Με την συνέχιση της συνεργασίας θεωρούμε ότι η σύνδεση του Υπουργείου Τουρισμού με το link του www.pogoni.gr και όπως αυτό θα εξελιχθεί και σε τουριστικό εργαλείο είναι ένα θετικό βήμα για την ανάδειξη του Πωγωνίου.
Επίσης το Υπουργείο Τουρισμού προτίθεται να διοργανώσει προσεχώς συνάντηση στην οποία θα συμμετάσχουν οι εκπρόσωποι των ελληνικών προορισμών EDEN, με σκοπό τη συζήτηση σχετικά με πιθανές μελλοντικές δράσεις προβολής και προώθησης, κοινούς προβληματισμούς και δυσχέρειες, καθώς και την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την περαιτέρω δικτύωση.