Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

Αυστηροποιούνται τα κριτήρια για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων

Οδηγία της ΕΕ

Έπρεπε να καταρρεύσει η Ιρλανδία από το κραχ της αγοράς ακινήτων, να φτάσει στο χείλος του γκρεμού η Ισπανία και να «βουλιάξουν» οι ελληνικές τράπεζες από το βάρος των «κόκκινων» δανείων, για να «ξυπνήσουν» οι Ευρωπαίοι και να θεσμοθετήσουν κάποια κριτήρια στη χορήγηση στεγαστικών δανείων, που ούτως ή άλλως οι τράπεζες υποχρεούνται να υιοθετούν υπό το φόβο της «μαύρης» λίστας των stress tests.
Με βάση την Οδηγία, που υποτίθεται ότι θα βάλει τάξη στο πλαίσιο και με φόντο τις εκτιμήσεις για περαιτέρω αύξηση των «κόκκινων» δανείων στην Ελλάδα στο 40% του συνόλου των δανείων, δηλαδή στα περίπου 90 δισ ευρώ, οι τράπεζες θα πρέπει:
-Να παρέχουν γενικές πληροφορίες διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή σχετικά με το εύρος των πιστωτικών προϊόντων που προσφέρουν.-Να παρέχουν εξατομικευμένες πληροφορίες στον καταναλωτή μέσω ενός Τυποποιημένου Ευρωπαϊκού Δελτίο Πληροφοριών. Αυτό θα επιτρέψει στους καταναλωτές να συγκρίνουν τους όρους ενυπόθηκων δανείων από διαφορετικούς παρόχους.
-Να παρέχουν επαρκείς εξηγήσεις στον καταναλωτή σχετικά με τις προτεινόμενες συμβάσεις πίστωσης και να πληρούν ορισμένες προδιαγραφές για τον τρόπο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. (θα πάψουν άραγε τα "ψιλά" γράμματα;)
-Να αξιολογήσουν τη δυνατότητα εξόφλησης του δανείου από τον καταναλωτή.
Από τη πλευρά τους οι δανειολήπτες θα επωφελούνται από τις επιπλέον πληροφορίες σε όλα τα στάδια της διαδικασίας που θα τους επιτρέπει να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις, όπως επίσης από έναν εναρμονισμένο τρόπο υπολογισμού συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου (ΣΕΠΕ), το οποίο θα διευκολύνει τη συγκρισιμότητα των στοιχείων της διαφήμισης και της προσυμβατικής ενημέρωσης. Θα έχουν επίσης την υποχρέωση να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να καταστεί δυνατή η εκτίμηση της ικανότητας εξόφλησης του δανείου, αλλά και το δικαίωμα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να αποπληρώσουν το δάνειο τους, πριν από τη λήξη της σύμβασης πίστωσης.
Όπως επισημαίνουν πικρόχολα παράγοντες της αγοράς, η ετεροχρονισμένη και άτολμη αντίδραση των Ευρωπαίων για τα στεγαστικά δάνεια είναι ανάλογη με αυτή για την "τακτοποίηση" της αγοράς χρηματοπιστωτικών προϊόντων, όπου αν και έχουν περάσει 5 χρόνια από το ξέσπασμα της παγκόσμιας κρίσης λόγω των δομημένων τραπεζικών προϊόντων και της ασυδοσίας τραπεζών και funds, ακόμα δεν έχουν τεθεί κανόνες στο "παιχνίδι" των διεθνών αγορών.