Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

ΣΥΡΙΖΑ Ε.Κ.Μ. ΠΩΓΩΝΙΟΥ: Συνέλευση των μελών και φίλων την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο Κεφαλόβρυσο

Συνέλευση του  ΣΥΡΙΖΑ Ε.Κ.Μ. Πωγωνίου την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο Κεφαλόβρυσο.
Καλούνται τα μέλη και οι φίλοι του  ΣΥΡΙΖΑ Ε.Κ.Μ. Πωγωνίου σε συνέλευση με θέματα:
*Την ενημέρωση για την πανελλαδική συνδιάσκεψη και την Νομαρχιακή συνέλευση  του  ΣΥΡΙΖΑ Ε.Κ.Μ.
*Πωγώνι και Ε.Ο.Ζ.
* Εγγραφή νέων μελών και διάφορα θέματα του Πωγωνίου.