Τρίτη, 25 Δεκεμβρίου 2012

Εγκύκλιος για την νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος

Τι θα ισχύει από το 2013

Εγκύκλιο για την νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος και την παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών - συνταξιούχων εξέδωσε ο α Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Φορολογίας του υπουργείου Οικονομικών κ. Γ. Κριτσέλης πριν ακόμη ψηφισθεί ο νόμος από τη Βουλή.
Στη σχετική εγκύκλιο αναφέρεται πως με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας υπουργείου οικονομικών και λοιπές διατάξεις» που ψηφίσθηκε επί της αρχής στη αρμοδία Επιτροπή της Βουλής προβλέπεται η ακόλουθη φορολογική κλίμακα μισθωτών - συνταξιούχων η οποία έχει εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά περίπτωση, από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά:

Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ)
Φορολογικός
συντελεστής%
Φόρος κλιμακίου (ευρώ)
Σύνολο Εισοδήματος(ευρώ)
Σύνολο Φόρου (ευρώ)
25.000
22
5.500
25.000
5.500
17.000
32
5.440
42.000
10.940
Υπερβάλλον
42Ακόμη, σημειώνεται πως με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου προβλέπεται επίσης, ότι ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων της προηγούμενης παραγράφου μειώνεται για εισόδημα μέχρι και 21.000 ευρώ κατά 2.100 ευρώ. Εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των 2.100 ευρώ το ποσό μείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου.
Για εισόδημα πάνω από 21.000 ευρώ το ποσό μείωσης περιορίζεται κατά 100 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 2.100 ευρώ.
Στην εγκύκλιο ξεκαθαρίζεται πως αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις θα δοθούν μόλις το σχέδιο νόμου γίνει νόμος του Κράτους και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.