Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ: Ακατανόητη και επιζήμια η συγχώνευση των Φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών

Η αναγγελθείσα, κατά τρόπο ασαφή και πρόχειρο, συγχώνευση των 29 Φορέων Διαχείρισης των προστατευομένων περιοχών της χώρας σε 14, είναι πλήγμα σε ένα θεσμό που οι κατεστημένες πολιτικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να αποδεχτούν για λόγους συμμόρφωσης προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά ενοχλεί υπερβολικά, όπως φαίνεται, στην εποχή του fast track.  Από την συγχώνευση δεν προκύπτει δημοσιονομικό, διοικητικό ή άλλο όφελος.
 •Οι δαπάνες των φορέων διαχείρισης (συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας του προσωπικού) χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια του ΕΣΠΑ και δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ τα Διοικητικά Συμβούλια, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, είναι μη αμειβόμενα.
•η κοινή διοίκηση απομακρυσμένων μεταξύ τους φορέων απαιτεί περισσότερα έξοδα οδοιπορικών.
•βρίσκεται σε εξέλιξη, από όλους τους ΦΔ, πλήθος διεθνών διαγωνισμών για την ανάθεση συγκεκριμένων έργων (καθώς οι ΦΔ προσπαθούν απεγνωσμένα να συμβασιοποιήσουν όλα τα προβλεπόμενα έργα μέχρι το τέλος του χρόνου). Δημιουργούνται έτσι πολλά ερωτηματικά για την τύχη αυτών των διαγωνισμών, με κίνδυνο  την απώλεια σημαντικών ευρωπαϊκών κονδυλίων.


 Πρόκειται για ακατανόητη από πλευράς διοικητικής αποτελεσματικότητας πολιτική διότι, αντί της υπάρχουσας αποκέντρωσης, επιχειρείται ένας βίαιος συγκεντρωτισμός με σαφείς επιπτώσεις : οι Φορείς Διαχείρισης απομακρύνονται από τον τόπο του αντικειμένου τους και από τους κατοίκους των περιοχών αυτών, γίνεται «τσουβάλιασμα» ανόμοιων περιοχών (πχ υγροτοπικές με ορεινές), ανακύπτει πλήθος προβλημάτων σχετικά με κτίρια, αρχεία, εξοπλισμό, εκτελούμενα προγράμματα.
Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ καλούμε την κυβέρνηση και ειδικά τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αντώνη Μανιτάκη,  να αποσύρει άμεσα την παντελώς αβάσιμη αυτή πρόταση. Οι Φορείς Διαχείρισης, θεσμός αναγκαίος για την συστηματική παρακολούθηση και εφαρμογή της νομοθεσίας προστασίας της φύσης, πρέπει  να παραμείνουν αποκεντρωμένοι και εποπτευόμενοι από το ΥΠΕΚΑ.
 Τα προβλήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος στη χώρα μας είναι πάρα πολλά και εστιάζονται κυρίως στην έλλειψη πολιτικής βούλησης των κυβερνήσεων. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι για την πλειοψηφία των προστατευόμενων περιοχών δεν έχουν εκδοθεί τα Προεδρικά Διατάγματα που καθορίζουν το αντικείμενο τους, με αποτέλεσμα την ανυπαρξία θεσμικής νομικής προστασίας. Δυστυχώς ούτε ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση δεν έγινε από το 2009.
Η χώρα χρειάζεται εξορθολογισμό της δομής του Δημοσίου τομέα. Σ’ αυτόν όμως δεν έχουν θέση αδικαιολόγητες από ουσιαστική άποψη κινήσεις, που μόνο ζημιά θα κάνουν εις βάρος ενός θεσμού, ο οποίος χωρίς να επιβαρύνει οικονομικά το δημόσιο, έχει ως τώρα αποδώσει αξιοσημείωτα θετικά αποτελέσματα. Αντίθετα, το χάος που θα προκαλέσει, θα οδηγήσει αναπόφευκτα στη μείωση απορρόφησης των περιβαλλοντικών δράσεων του ΕΣΠΑ
Πέρα απ' αυτά, το ζήτημα έχει και την ευρωπαϊκή διάσταση, όπως την αναδεικνύει με δήλωση του ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Νίκος Χρυσόγελος:
 "Στην περίοδο 2014-2020 σημαντικοί πόροι από τα ευρωπαϊκά ταμεία αγροτικής ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής, περιφερειακής πολιτικής και θάλασσας - αλιείας θα κατευθυνθούν, αν υπάρχει η κατάλληλη προετοιμασία από τις χώρες μέλη για την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και των περιοχών Νατούρα.
Σχετικές εκθέσεις και προτάσεις μου, έχουν ήδη ψηφιστεί από τις Επιτροπές Περιφερειακής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Αντί λοιπόν για υποβάθμιση, απαιτείται αναβάθμιση των υπαρχόντων Φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, αλλά και η δημιουργία άλλων σε περιοχές που δεν είχαν προβλεφθεί, ώστε με έγκαιρη προετοιμασία και σχέδια για τη διαχείρισή τους στο 2013,  να διεκδικηθεί σημαντικό ποσοστό των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων από πέντε διαρθρωτικά ταμεία".

Η Θεματική Ομάδα Περιβάλλοντος των Οικολόγων Πράσινων
Περισσότερες πληροφορίες:
Γιώργος Κανέλης, τηλ.:6972902750,
Σταύρος Υφαντής τηλ.:6939398969