Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2019

Δήμος Πωγωνίου: Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 20 Αυγούστου, ώρα 9:00 π.μ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν. 3852 / 2010 για έκτακτη σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής (λόγω επείγουσας ανάγκης προμήθειας καυσίμων κίνησης τόσο του Δήμου, όσο και των Νομικών Προσώπων του – η προηγούμενη σύμβαση καυσίμων έληξε 12-08-19) σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί την 20η Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη & ώρα 09.00 π.μ. στο Δημαρχείο – ΚΑΛΠΑΚΙ
με μοναδικό θέμα συζήτησης:
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
1. Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων (κίνησης, θέρμανσης & λιπαντικών) για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου, του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας –Αλληλεγγύης- Μέριμνας κα Παιδείας του Δήμου Πωγωνίου, των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, για το περίοδο 2019-2020 (1 έτος).
* Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ