.

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016

Δήμος Πωγωνίου: Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της 20-12-2016

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην  τακτική συνεδρίαση  του Δ.Σ.  της  20-12-2016 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  18/20-12-2016]
ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πωγωνίου έτους 2017.  ΑΠΟΦΑΣΗ  289
2. Σύσταση Επιτροπών παραλαβής έργων. ΑΠΟΦΑΣΗ  290
3. Έγκριση 3ου Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Εκθετήριο – Εργαστήρι ψηφιδωτών Γ. & Ν. Κολέφα».  ΑΠΟΦΑΣΗ  291
4. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Σύνταξη τοπογραφικής αποτύπωσης έκτασης στη θέση Αγ. Γεώργιος Δολιανών». ΑΠΟΦΑΣΗ  292
5. Έγκριση 1ου Σ.Π. εργασιών – υπηρεσιών της μελέτης: «Σύνταξη τοπογραφικής αποτύπωσης έκτασης στη θέση Αγ. Γεώργιος Δολιανών». ΑΠΟΦΑΣΗ  293
6. Έγκριση της μελέτης:  «Σύνταξη τοπογραφικής αποτύπωσης έκτασης στη θέση Αγ. Γεώργιος Δολιανών».  ΑΠΟΦΑΣΗ  294
7. Διαγραφή τελών ύδρευσης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  295
8. Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου έτους 2016.  ΑΠΟΦΑΣΗ  296 
ΕΚΤΑΚΤΑ  ΘΕΜΑΤΑ
1. Ανακήρυξη Επίτιμου Δημότη του Πατέρα Αντωνίου Παπανικολάου. ΑΠΟΦΑΣΗ 297 
2. Μεταβολές  Σχολικών  Μονάδων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  298
3. Έγκριση ηλεκτρολογικής μελέτης στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Δολιανών. ΑΠΟΦΑΣΗ  299
4. Αίτημα για συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα διά Βίου Μάθησης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  300.
                                                                                            
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΤΣΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ