Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί το έργο Ιωάννινα-Κακαβιά και έργα βελτίωσης στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας

Με κοινοτικά κονδύλια 580 εκατ. ευρώ θα ενισχυθούν έντεκα έργα σε ελληνικά λιμάνια καθώς και στο σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο της χώρας, η υλοποίηση των οποίων θα έχει δρομολογηθεί μέχρι το τέλος του 2016.
Πρόκειται για έργα τα οποία έχουν ενταχθεί σε έναν από τους εννέα κύριους διαδρόμους διευρωπαϊκών δικτύων που προωθούνται από την Ε.Ε. και οι οποίοι θα χρηματοδοτηθούν με πάνω από 11,9 δισ. ευρώ μέσα στα επόμενα έξι χρόνια.
Το ποσό αυτό αποτελεί το πρώτο τμήμα της νέας διαθέσιμης χρηματοδότησης για τις μεταφορές.
Συνολικά μέχρι το 2020 η Ε.Ε. θα προχωρήσει σε συνολική χρηματοδότηση 26 δισ. ευρώ για τις μεταφορές.
Ειδικότερα τα ελληνικά έργα ανήκουν στον Διάδρομο της Ανατολικής Μεσογείου που ενώνει τις θαλάσσιες διασυνδέσεις του Βορρά, της Βαλτικής, της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου.

Περιλαμβάνοντας τον ποταμό Έλβα στις εσωτερικές πλωτές οδούς, θα βελτιώσει τις πολυτροπικές συνδέσεις μεταξύ Βόρειας Γερμανίας, Τσεχικής Δημοκρατίας, περιοχής της Πανονίας και νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
Ο διάδρομος αυτός εκτείνεται, διά θαλάσσης, από την Ελλάδα μέχρι την Κύπρο.
Χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα κράτη-μέλη να προτείνουν σχέδια για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων συνολικού ύψους 11,9 δισ. ευρώ, του μεγαλύτερου έως σήμερα ενιαίου ποσού ευρωπαϊκής χρηματοδότησης που διατέθηκε για υποδομές μεταφορών.
Τα κράτη-μέλη μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως τις 26 Φεβρουαρίου 2015.
Ανάμεσα στα έργα ελληνικού ενδιαφέροντος που μπορούν κατά προτεραιότητα να ενταχθούν στις νέες χρηματοδοτήσεις συγκαταλέγεται και το τμήμα  Ιωάννινα-Κακαβιά-Ελληνοαλβανική μεθόριος (μελέτες στο οδικό τμήμα) Ιόνιας Οδού!
Επίσης,θα χρηματοδοτηθούν και τα έργα βελτίωσης στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η χρηματοδότηση της Ε.Ε. για τις μεταφορές έχει τριπλασιαστεί, φθάνοντας τα 26 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020 (συγκριτικά με 8 δισ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013).

Το νέο κεντρικό δίκτυο, που πρέπει να υλοποιηθεί έως το 2030, θα συνδέει 94 μεγάλους ευρωπαϊκούς λιμένες με το σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο, 38 κύριους αερολιμένες με σιδηροδρομικές συνδέσεις με μεγάλες πόλεις, θα περιλαμβάνει 15.000 χλμ. σιδηροδρομικού δικτύου αναβαθμισμένου σε γραμμές υψηλής ταχύτητας και 35 διασυνοριακά έργα για τη μείωση των κυκλοφοριακών συμφορήσεων.