.

Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018

Παρακάλαμος: Συγχωριανοί κάθε ηλικίας έδωσαν το παρόν στην εθελοντική αιμοδοσία της Τοπικής Κοινότητας


Με την  συμμετοχή συγχωριανών κάθε ηλικίας πραγματοποιήθηκε η  εθελοντική αιμοδοσία που οργάνωσε την Πέμπτη 12 Ιουλίου, από ώρα 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στο Ιατρείο  Παρακαλάμου, η Τοπική Κοινότητα.