.

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017

Παράταση της ρύθμισης αυθαίρετης δόμησης ως 8 Μαΐου 2017

Σύμφωνα με την ΚΥΑ που υπογράφουν, ο υπουργός Οικονομικών, κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργος Σταθάκης  ως καταληκτική ημερομηνία για τη ρύθμιση αυθαίρετης δόμησης ορίζεται πλέον η 8η Μαΐου 2017, στο πλαίσιο του ισχύοντος νόμου 4178/2013.

Η προηγούμενη προθεσμία έληξε στις 8 Φεβρουαρίου 2017.