Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

Νέα απογραφή στο Δημόσιο

Ποιους υπαλλήλους αφορά!


Η απογραφή αυτή μπορεί να λύσει και τον γόρδιο δεσμό των αποχωρήσεων 15.000 ατόμων που υπηρετούν σήμερα στο Δημόσιο.
Μπορεί το 2010 να έγινε απογραφή των Δημοσίων Υπαλλήλων, δεν αφορούσε όμως όλους.
Έμειναν απ' έξω εκείνοι που υπηρετούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ΔΕΚΟ κλπ
Κάπως έτσι κανείς δεν γνωρίζει με ακρίβεια οι περίπου 100.000 υπάλληλοι που δεν απογράφηκαν, ούτε εαν είναι περίπου 100.000 , ούτε και πόσα λεφτά παίρνουν.
Τώρα λοιπόν αποφασίστηκε νέα απογραφή.
Οι υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα θα κληθούν μέχρι 31/12 του 2012 να συμπληρώσουν τη φόρμα με τα στοιχεία τους, ώστε να μπει μια τάξη και να αποκτηθεί μια εικόνα για τους 2.500 οργανισμούς και φορείς του Δημοσίου που κανείς δεν ξέρει... σε τι κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή.
Στόχος, εκτός απ' το συμμάζεμα, είναι να μεγαλώσει και η δεξαμενή των προς αποχώρηση μέσω εφεδρείας.

Το υπουργείο Οικονομικών προχωρά σε διασταυρώσεις για τα εισοδήματα των δημοσίων υπαλλήλων

Στη διασταύρωση των στοιχείων των φυσικών προσώπων που αμείβονται από το Δημόσιο, προχωρά η κυβέρνηση,
Πάντως, όπως επισήμαναν στελέχη του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η διασταύρωση των στοιχείων όσων αμείβονται από το Δημόσιο θεωρείται επιβεβλημένη για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, ενώ πρόσθεσαν ότι δεν θεωρείται εκ των προτέρων σίγουρο ότι θα εντοπιστούν παρανομίες.
Σημειώνεται ότι στην απογραφή, που θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους (31 Δεκεμβρίου 2012), θα πρέπει να συμμετάσχουν και όσοι μισθοδοτούνται από τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.
Όπως αναφέρεται στην απόφαση, θα πρέπει να διασταυρωθούν τα στοιχεία για τις εξής κατηγορίες προσωπικού:
- Τα μέλη της κυβέρνησης και οι υφυπουργοί, καθώς και οι γενικοί και ειδικοί γραμματείς.
- Το προσωπικό της Βουλής και οι ειδικοί και επιστημονικοί συνεργάτες των βουλευτών.
- Τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και την Τοπική Αυτοδιοίκηση με οποιουδήποτε τύπου σύμβαση έμμισθης εντολής, μίσθωσης έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.
- Τα φυσικά πρόσωπα που δεν αποτελούν τακτικό ή έκτακτο προσωπικό των φορέων αλλά λαμβάνουν αποδοχές ή αμοιβές μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.
Με βάση την ίδια απόφαση, ως το τέλος του έτους θα πρέπει ακόμη να απογραφούν:
- Τα φυσικά πρόσωπα που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με πάσης φύσεως αμοιβή και συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση ή σύμβαση εργασίας ή έργου με τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α).
Τονίζεται ότι για τους αμειβόμενους από το Δημόσιο που δεν θα απογραφούν θα υπάρξει διακοπή στην καταβολή των αποδοχών τους.
Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρώσουν υποχρεωτικά τα εν λόγω πρόσωπα είναι:
Όνομα, Επώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Όνομα Πατέρα, Φύλο, Ημερομηνία Γέννησης, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, Φορέας Απασχόλησης, Εργασιακή Σχέση, Ημερομηνία Πρόσληψης, Συνολικός Χρόνος Υπηρεσίας, Μισθολογικά Στοιχεία.