Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

Δήμος Πωγωνίου: Πινάκας θεμάτων που συζητήθηκαν στο Δ.Σ. την 8-5-2018 [Πρακτικό Νο 7/8-5-2018]


Πινάκας θεμάτων που συζητήθηκαν στην  τακτική
συνεδρίαση  του Δ.Σ.  της  8-5-2018 [Πρακτικό Νο 7/8-5-2018] αριθμός  αποφάσεων  και  περίληψη τους.

 ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Συζήτηση και κατάθεση απόψεων Δ.Σ. για το νέο Νόμο «Μεταρρύθμιση του Θεσμικού πλαισίου της Τ.Α.-Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι.»   ΑΠΟΦΑΣΗ 95.
2. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ  96.
3. Έγκριση τροποποίησης μελέτης αριθμ. 9/2017  «Αποκατάσταση οδών Τ.Κ. Κάτω Μερόπης – Ι.Μ. Αγίου Ιωάννη, εντός Οικισμού.  ΑΠΟΦΑΣΗ  97.
4. Έγκριση τροποποίησης μελέτης αριθμ. 9/2016  «Αποκατάσταση οδών Δήμου Πωγωνίου.   ΑΠΟΦΑΣΗ  98. 
5. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής έργου: «Εργαστήρι   ψηφιδωτών Γ. & Ν. Κολέφα.»  ΑΠΟΦΑΣΗ  99. 
6. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής έργου: «Βελτίωση Αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Καλπακίου»  ΑΝΑΒΟΛΗ. 
EKTAKTA  ΘΕΜΑΤΑ
1. Έγκριση σύμβασης διαβαθμικής συνεργασίας με την Περιφέρεια Ηπείρου, για το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».   ΑΠΟΦΑΣΗ  100.
2.  Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ.  Παλαιόπυργου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  101. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΓΚΟΓΚΟΣ