Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018

Περιφέρεια Ηπείρου: Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 29 Μαρτίου


Στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, ανέφερε ότι τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται σε τμήματα του οδικού δικτύου, ενώ ήδη ξεκίνησαν εργασίες για την αποκατάσταση οδοστρωμάτων στα οποία υπάρχουν λακκούβες, συνέπεια των έντονων και συνεχών βροχοπτώσεων.
Στη  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 29 Μαρτίου, μεταξύ άλλων, έλαβε αποφάσεις για τα παρακάτω έργα άμεσης παρέμβασης:
 Αποκατάσταση Οδοστρώματος στη θέση «Παλιουρή» της Ε.Ο. Ιωαννίνων- Ηγουμενίτσας, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ, για την οποία αναδείχτηκε ανάδοχος η RVR  Κατασκευαστική.
 Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Δραγοψά- Πολύλοφος, προϋπολογισμού 60.000 ευρώ.
 Αποκατάσταση ζημιών στην επαρχιακή οδό Άγιος Χριστόφορος- Κούρεντα- Γρανίτσα- Ραδοβίζι- Διχούνι, προϋπολογισμού 226.οοο ευρώ.
 Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων και αποκατάσταση βλαβών από πλημμύρες στο αντλιοστάσιο του ΤΟΕΒ Κερασώνα – Παναγιάς, προϋπολογισμού 24.800 ευρώ.
 Αποκατάσταση ζημιών κεντρικής υδροληψίας αρδευτικών έργων στη Γλυκή και Αναχωμάτων στην Ποταμιά Π.Ε. Θεσπρωτίας, προϋπολογισμού 70.700 ευρώ.
 Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού για προστασία γέφυρας στην Ε.Ο. Ηγουμενίτσας- Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 74.400 ευρώ.
 Άρση προσχώσεων και καθαρισμός κοίτης Αχέροντα από φερτά υλικά, προϋπολογισμού 74.400 ευρώ.
 Άρση προσχώσεων και καθαρισμός κοίτης Κοκκυτού από φερτά υλικά, προϋπολογισμού  62.000 ευρώ.
Εκτός αυτών η Ο.Ε.:
 Ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου «Βελτίωση- διαγράμμιση της Ε.Ο. Φιλιάτες- Ασπροκκλήσι», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.
 Ανέδειξε τον ανάδοχο (Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική) του έργου «βελτίωση της Επ. οδού Ασπροχώρι- Λίππα- Πλατανιά», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ.
 Ανέδειξε τον ανάδοχο (Ντάφλης Γεώργιος) του έργου «Αποκατάσταση 42ης επαρχιακής οδού Δίκορφο – Μανασσής - Μηλιωτάδες», προϋπολογισμού € 160.000.
 Ανέδειξε τον ανάδοχο (Ηλίας Κατσιμπόκης) του έργου «ασφαλτόστρωση οδικών τμημάτων στο Δ.Δ. Φιλιππιάδος- αντιπλημμυρικά έργα στο Δ..Δ. Τύριας», προϋπολογισμού 96.000 ευρώ.
 Ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου, «Συντήρηση- βελτίωση της 12ης επ. οδού (Άρτα- όρια Καρδίτσας), προϋπολογισμού 74.000 ευρώ.
Ανάδοχοι για ΣΜΑ Άρτας, Πωγωνίου, Ζίτσας
Στη σημερινή της συνεδρίαση η Ο.Ε. ανέδειξε τους αναδόχους για τρεις Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμάτων και συγκεκριμένα:
 Για το ΣΜΑ Άρτας, προϋπολογισμού 531.500 ευρώ,  ανάδοχος αναδείχτηκε η Κ/Ξ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ.
 Για το ΣΜΑ Πωγωνίου, προϋπολογισμού 718.000 ευρώ,  ανάδοχος η Κ/Ξ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΤΖΗΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ Ο.Ε..
 Για το ΣΜΑ Ζίτσας, προϋπολογισμού 349.500 ευρώ,  ανάδοχος η ΦΕΙΔΙΑΣ ΑΤΕ


Ανάδοχος για τον κόμβο στο «Βράχο» Πρέβεζας
Η Οικονομική Επιτροπή ανέδειξε σήμερα και  τον ανάδοχο του έργου για την κατασκευή κόμβου επί της Εθνικής Οδού Ηγουμενίτσας- Πρέβεζας στη διακλάδωση Βράχου, ο οποίος θα συμβάλλει ουσιαστικά στην οδική ασφάλεια των τουριστών και των κατοίκων της περιοχής. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 500.000 ευρώ και ανάδοχος αναδείχτηκε η Κ/Ξ ΟΡΡΑΟΝ ΑΤΕ- ΒΑΡΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ.
Άλλες αποφάσεις
Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε:
• Την διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας για «εργασίες Αναδασμού- τοπογραφικές εργασίες για τη διευθέτηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος στον Αναδασμό αγροκτήματος Αμμουδιάς έκτασης 2.940 στρεμμάτων», προεκτιμώμενης αμοιβής 71.920 ευρώ.
• Την εκπόνηση μελέτης για το έργο: «Αποκατάσταση – βελτίωση επαρχιακής οδού από κόμβο Εγνατίας οδού- Αγία Κυριακή- Ιερός χώρος Σουλίου», προϋπολογισμού 51.211.17 ευρώ.
  
ΠΗΓΗ: www.php.gov.gr