.

Κυριακή, 2 Ιουλίου 2017

Η Αδελφότητα Ηπειρωτών Αργυρούπολης διοργανώνει το Ηπειρωτικό πανηγύρι, το Σάββατο 8 Ιουλίου, ώρα 21:00 στο Άλσος Αργυρούπολης