.

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Το Γυμνάσιο Παρακαλάμου διοργανώνει πάρτι στο "PLEGMA cafe bar", την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου, ώρα 10:30 μ.μ.