.

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Δήμος Πωγωνίου: Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017 ώρα 13:00, στο Δημαρχείο Καλπακίου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα Καλπακίου την 22η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα
Τετάρτη & ώρα 13.00 το μεσημέρι για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ Α΄87) ήτοι:
ΘΕΜΑΤΑ
1. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας /αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2017 Δήμου Πωγωνίου.
2. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2017 Δήμου Πωγωνίου.
3. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 Δήμου Πωγωνίου.
4. Ψήφιση διάθεσης αναγκαίων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2017 του Δήμου Πωγωνίου.
5. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος Καφέ– Ψησταριά και Ξενώνα στην Τ.Κ. Δελβινακίου.
6. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Κρυονερίου.
7. Καθορισμός όρων δημοπράτησης δημοτικού αγρού Τ.Κ. Βροντισμένης.
8. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με εκμισθώσεις ακινήτων (παρατάσεις – λύσεις) Δήμου Πωγωνίου.
9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Αντιδημάρχου κ. Κωνσταντίνου Γκέγκα κατά τη δικάσιμο την 09-05-17 ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου Ιωαννίνων.
10 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου κατά τη δικάσιμο στις 28-04-2017 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων που αφορά ανακοπή του Στέφανου Σκούπρα κατά του Δήμου Πωγωνίου για την ακύρωση του με αρ. 233/13-1-2016 πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ( αρ.213/16 Απόφαση Μον. Πρ. Ιωαν. για παραπομπήως καθύλη αρμόδιο).

* Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ