Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014

Η Π.Ε.Δ. Ηπείρου ζητά παράταση για την πιστοποίηση λειτουργίας των παιδικών χαρών

Η Π.Ε.Δ. Ηπείρου με δεδομένη τη δύσκολη οικονομική κατάσταση των δήμων, συντάσσεται, με τις απόψεις της Κ.Ε.Δ.Ε. από την οποία ζητείται η παράταση ενός έτους για να προχωρήσουν οι Δήμοι στις απαιτούμενες παρεμβάσεις εναρμόνισης των παιδικών χαρών.
Παρά τα διαβήματα των Δήμων, το υπουργείο Εσωτερικών έδειξε πως δεν προτίθεται να δώσει παράταση στην προθεσμία της 30ης Ιουνίου 2014 για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες και πιστοποιήσεις και από την άλλη οι δήμου δήλωσαν αδυναμία να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις απαραίτητες εργασίες.


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου, συζήτησε και το θέμα της πιστοποίησης λειτουργίας των παιδικών χαρών.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος τα μέλη του οργάνου έλαβαν γνώση το 21901/29.05.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας των παιδικών χαρών των Δήμων, τη διαδικασία πιστοποίησης της καταλληλότητάς τους και τα αρμόδια όργανα ελέγχου και επισημάνθηκαν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι να ανταποκριθούν τόσο χρονικά όσο και οικονομικά στην πιστοποίηση λειτουργίας των παιδικών χαρών.
Η Π.Ε.Δ. Ηπείρου συντάσσεται, με τις απόψεις της Κ.Ε.Δ.Ε. όπως αυτές αποτυπώνονται στην υπ. αρίθμ. 83/2014 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, με την οποία ζητείται η παράταση ενός (1) έτους για να προχωρήσουν οι Δήμοι στις απαιτούμενες παρεμβάσεις εναρμόνισης των παιδικών χαρών με τις ισχύουσες προδιαγραφές και να προμηθευτούν το ειδικό σύστημα πιστοποίησης.