Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

Καμία αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ μέχρι τον Ιούλιο

Το υπουργείο Περιβάλλοντος ανακοίνωσε σήμερα, ότι με απόφαση του αρμόδιου υφυπουργού, Μάκη Παπαγεωργίου,
η οποία υπεγράφη σήμερα μετά από γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, «το ποσό των προς ανάκτηση δαπανών της ΔΕΗ για το έτος 2013, που αφορούν τους πελάτες Χαμηλής Τάσης, παραμένει το ίδιο με αυτό που είχε εγκρίνει τον Ιανουάριο του 2013».
Βάσει αυτής της απόφασης, δεν προκύπτει καμία αλλαγή στα τρέχοντα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ, όπως ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2013, τουλάχιστον μέχρι την 1η Ιουλίου.
Ωστόσο από τον Ιούλιο και μετά είναι προγραμματισμένη η απελευθέρωση των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να εναρμονιστούν τα τιμολόγια με το κόστος παραγωγής.