.

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

Παρακάλαμος: Κοπή πίτας από τον Αγροτικό Αστέρα Άνω Καλαμά στο PLEGMA cafe bar, το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου, ώρα 9:30 μ.μ.

Κοπή πίτας από τον Αγροτικό Αστέρα Άνω Καλαμά στο PLEGMA cafe bar, το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου, ώρα 9:30 μ.μ..