.

Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017

Περιφέρεια Ηπείρου: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αναδείχτηκε ο προσωρινός μειοδότης για τον Σύμβουλο
Τεχνικής Υποστήριξης του "ΗELENA"
Με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των Οικονομικών προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αναδείχτηκε σήμερα ο προσωρινός ανάδοχος του έργου για την "Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης" στο πλαίσιο των δράσεων του μηχανισμού " HELENA". Πρόκειται για την εταιρεία TREK CONSULTING. Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού εγκρίθηκε στη συνέχεια από την Οικονομική Επιτροπή, η οποία συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Αλεξ. Καχριμάνη.
Αποφάσεις για έργα στην Π.Ε. Άρτας
Στη σημερινή της, τελευταία για το 2016, συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τη δημοπράτηση έργου για τη διαγράμμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου στα τμήματα Πράμαντα - Μελισσουργοί, Γέφυρα Πλάκας – Άγναντα και Κυψέλη - Βουργαρέλι, προϋπολογισμού € 80.000.
Επίσης αναδείχτηκε ανάδοχος για το έργο: «Αποκατάσταση πρανών στραγγιστικών τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού € 12.100. Μειοδότης του διαγωνισμού αναδείχθηκε ο Σωτήριος Μάμαλης ΕΔΕ.


ΠΗΓΗ: www.php.gov.gr