Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος: Ετήσια απολογιστική τακτική Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 26 Μαρτίου, ώρα 9:00 π.μ.

Αρ. Πρωτ.: 3074       Αθήνα 2-3-2017
Προς:  Ομοσπονδίες-Αδελφότητες -Συλλόγους
 μέλη της Π.Σ.Ε.
Υπόψη Προέδρου
(Για ενημέρωση των αντιπροσώπων στην Π.Σ.Ε.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ  ΤΑΚΤΙΚΗ   ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος με ομόφωνη απόφασή του στη τακτική συνεδρίαση της 28 Φεβρουαρίου 2017 και σύμφωνα με τα άρθρα 9,10,11 και 12 του καταστατικού της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος καλεί τους αντιπροσώπους των σωματείων – μελών της σε Τακτική  Γενική Συνέλευση την Κυριακή 26 Μαρτίου 2017 και ώρα 9 π.μ, στην αίθουσα Συνελεύσεων του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ, (Κλεισθένους 15, 7ος όροφος), (Ώρα προσέλευσης αντιπροσώπων για την απαρτία 8.30 π.μ.)
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
    1. Απολογισμός δράσης του Δ.Σ. της Π.Σ.Ε. 
    2. Προγραμματισμός δράσης επόμενου έτους
    3. Οικονομικός απολογισμός
    4. Προϋπολογισμός επόμενου έτους
    5. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής  
       Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η προβλεπομένη από το καταστατικό απαρτία η Γενική Συνέλευση άνευ άλλης πρόσκλησης θα επαναληφθεί την Κυριακή 2 Απριλίου 2017 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.
Προσοχή: Προς αποφυγήν ταλαιπωρίας και επειδή είναι βέβαιο ότι στην πρώτη συνέλευση ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΠΑΡΤΙΑ καλούνται τα μέλη να έρθουν την
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 9 π.μ.
στον ίδιο ως άνω τόπο, αίθουσα Συνελεύσεων του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ,
(Κλεισθένους 15, 7ος όροφος, τηλ.210-3243822),
(Ώρα προσέλευσης αντιπροσώπων για την απαρτία 8.30 π.μ.)
  
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος           Ο Γενικός Γραμματέας


Γιώργος Δόσης        Κώστας Γαβριήλ