Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2011

Ιεροδιδασκαλείο Βελλάς Ιωαννίνων: Η ιστορική διαδρομή διακρίνεται σε τρεις φάσεις


Για πολλαπλή φορά ο χαρακτηρισμός του Εκπαιδευτικού χώρου της ιστορικής Ι.Μ.Βελλάς και ίσως λόγω ελλιπής ενημέρωσης γράφεται λάθος. (Είναι μεν σωστός αλλά παρελθόντων χρόνων) που τελευταία το εντόπισα στα Δολιανίτικα ΝΕΑ –Οκτώβριος- Νοέμβριος-Δεκέμβριος σελ. 7.
Ιστορική Διαδρομή από της ονομασίας του Ιεροδιδασκαλείου μέχρι σήμερα σαν Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία, Πανεπιστημιακού Επιπέδου (περιληπτικά).
Το Ιεροδιδασκαλείο Βελλάς Ιωαννίνων διακρίνεται σε τρεις φάσεις:
1. 1911-1937 ως Αγροτικόν Ιεροδιδασκαλείον Μονής Βελλάς Ιωαννίνων με πενταετή φοίτηση
2. 1937-1977 ως Ιεροδιδασκαλείον Βελλάς Ιωαννίνων με εξαετή φοίτηση
3.1977-1989 ως Εκκλησιαστική Παιδαγωγική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων
Και το 1985 με τον Νόμο 1946 οι διετείς Παιδαγωγικές Ακαδημίες έγιναν Παιδαγωγικά Τμήματα. Με τον ίδιο νόμο, η Εκκλησιαστική Παιδαγωγική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων μετετράπη σε καθαρά Ιερατική Σχολή με τίτλο Ανώτερη Εκκλησιαστική Σχολή Βελλάς Ιωαννίνων και τριετή φοίτηση. Η λειτουργία της διήρκεσε έως το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007.
Στην συνέχεια με το Νόμο 3432/2006 μετονομάστηκε σε Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία (ΑΕΑ) Βελλάς Ιωαννίνων αναβαθμίζοντας την σε Ανώτατη σχολή Πανεπιστημιακού Επιπέδου (ΠΕ) με τετραετή φοίτηση.
Η ΑΕΑ Βελλάς – Ιωαννίνων άρχισε την λειτουργία της το ακαδημαϊκό έτος 2007−2008 με την εισαγωγή φοιτητών και φοιτητριών μέσω πανελληνίων εξετάσεων.
Συνεπώς την ορκωμοσία των Νέων Δημοτικών Αρχόντων του Δήμου Πωγωνίου δεν την έκανε ο Διευθυντής του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς, αλλά ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς, αρχιμ. Δημήτριος Αργυρός ο οποίος κοπίασε τα μέγιστα για την Σημερινή της Μορφή.
«Ευτυχία Κ…»