Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

Δήμος Πωγωνίου: Διακήρυξη για «ανακαίνιση-επέκταση Πνευματικού Κέντρου Τ.Κ. Κεφαλόβρυσου»

 


Ο Δήμος Πωγωνίου διακηρύττει ότι την 13η του μηνός Ιουλίου του έτους 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών) με τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) θα διεξαχθεί με Ανοιχτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την επιλογή αναδόχου ανάθεσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ».

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 18η μηνός Ιουλίου, έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. η οποία θα διενεργηθεί απ την επιτροπή του διαγωνισμού.

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση την επικαιροποιημένη μελέτη με αριθμό θεώρησης 24/2018 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πωγωνίου, ανέρχεται στο ποσό των 185.225,00 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 229.679,00 (με Φ.Π.Α. 24%)  (Δαπάνη Εργασιών, ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) συμπεριλαμβανομένου και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr  καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πωγωνίου www.pogoni.gr  

Εφόσον ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά.

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.»

Περιφέρεια Ηπείρου: Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος (συνεδρίαση Δευτέρα 27 Ιουνίου)


Στην κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση – με σαφείς και αυστηρούς όρους – επί της Μ.Π.Ε.  του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ), ισχύος 1,70 MW, επί του υδατορέματος Αμάραντος που διέρχεται από τον οικισμό Αγίας Βαρβάρας, Δ.Ε. Κόνιτσας του Δήμου Κόνιτσας της  Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου», προχώρησε στη σημερινή συνεδρίασή της η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλης Γοργόλης στην τοποθέτησή του, κατά την παρουσίαση του θέματος, υπογράμμισε πως πλέον των όρων που έθεσε η υπηρεσία για την φάση λειτουργίας και κατασκευής του έργου τίθεται και σαφής επιπλέον όρος της Επιτροπής πως η υδροληψία και το σύνολο των έργων του μικρού υδροηλεκτρικού δεν θα επηρεάσουν σε καμία περίπτωση την υφιστάμενη και κάθε μελλοντική υδροδότηση, αλλά και κάθε άλλη χρήση νερού του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής της Κόνιτσας, καθώς και της περιοχής των Ιωαννίνων αν υφίσταται σχετική  δυνατότητα μετά την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Κόνιτσας και εφόσον μελλοντικά επικαιροποιηθεί και τροποποιηθεί παλαιότερη μελέτη που υπήρχε για το θέμα αυτό και δεν εγκρίθηκε. Επίσης τέθηκε και επιπλέον όρος κατά τον οποίο ο επενδυτής του έργου θα πρέπει να εφαρμόσει τις διατάξεις που αφορούν τα ανταποδοτικά τέλη και να ικανοποιήσει τα αιτήματα των τοπικών Κοινοτήτων Αμαράντου και Αγίας Βαρβάρας

Επίσης, η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά επί του περιεχομένου των Μ.Π.Ε. για τα έργα:

Πρέβεζα: Εξιχνιάστηκε διάρρηξη κατοικίας

 


Ταυτοποιήθηκε ημεδαπός για την εμπλοκή του στην υπόθεση

 

Εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας διάρρηξη, που έγινε στην Πρέβεζα τον Φεβρουάριο του 2022.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ημεδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα και την αξιοποίηση ευρημάτων, ο ημεδαπός παραβίασε την μπαλκονόπορτα κατοικίας, από όπου αφαίρεσε κοσμήματα, χρυσαφικά, χρηματικό ποσό -900- ευρώ, -7- χρυσές λίρες Αγγλίας και ένα κυνηγητικό όπλο.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πρέβεζας.

Παραγραφή χρεών προς στον ΕΦΚΑ στη δεκαετία

 


Σύμφωνα με διάταξη του υπουργείου Εργασίας που αναμένεται να κατατεθεί το αμέσως επόμενο διάστημα στη Βουλή στα 10 έτη τίθεται το όριο μετά το οποίο θα παραγράφονται οι αξιώσεις του ΕΦΚΑ προς επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, με ασφαλιστικές οφειλές.

Η διάταξη έρχεται σε συνέχεια απόφασης (υπ’ αριθμ. 1833/2021) της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) που έκρινε πως ο κανόνας της 20ετούς παραγραφής αξιώσεων του e-ΕΦΚΑ κατά ασφαλισμένων και εργοδοτών για τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, που έθετε ο νόμος Κατρούγκαλου, είναι αντισυνταγματικός, ως αντίθετος στην αρχή της ασφάλειας δικαίου και της αρχής της αναλογικότητας. Να σημειωθεί ότι πριν από τον νόμο αυτό, υπήρχαν ταμεία στα οποία ίσχυε η εφαρμοζόταν η 20ετής παραγραφή (π.χ. ΟΑΕΕ, ΟΓΑ) και σε άλλα όπως το ΙΚΑ, στα οποία προβλεπόταν η 10ετής παραγραφή.

Το υπουργείο Εργασίας, και συγκεκριμένα η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατάρτισης διάταξης νόμου, με την οποία αφενός θα συμμορφώνεται με την απόφαση του ΣτΕ, αφετέρου θα καλύπτει το θέμα ενιαία για το σύνολο των οφειλών και των ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ.

Θα επαναλειτουργήσει ως διθέσιο το Δημοτικό Σχολείο Πωγωνιανής

 


Ξανά από παιδικές φωνές θα ζωντανέψει το Δημοτικό Σχολείο Πωγωνιανής, το οποίο θα επαναλειτουργήσει από την ερχόμενη, κιόλας, σχολική χρονιά.

Την χαρμόσυνη είδηση της επαναλειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου και μάλιστα ως διθέσιου, μετέφερε στον «Π.Λ» ο Αντιδήμαρχος Πωγωνιου Στέλιος Κουκουλάρης, κάνοντας γνωστό ότι αρχίζουν οι εργασίες ανακαίνισης στο εσωτερικό και στο προαύλιο του σχολείου.

Μετά την επισημοποίηση της επαναλειτουργίας της Μονάδας Προστασίας Παιδιού στην Κόνιτσα, όπου θα λειτουργήσουν και τα εργαστήρια προεπαγγελματικής κατάρτισης, ήρθε άλλη μία ευχάριστη είδηση που αυτή τη φορά αφορά την ακριτική Πωγωνιανή.  

Μπορεί οι προσπάθειες των τοπικών φορέων που υπήρχαν από πέρυσι να μην απέδωσαν άμεσα καρπούς, φέτος όμως δόθηκε το «πράσινο φως» από το Υπουργείο Παιδείας και έτσι ένα κλειστό, για χρόνια, σχολείο θα δοθεί και πάλι σε λειτουργία.

Ας σημειωθεί ότι το Δημοτικό Σχολείο της Πωγωνιανής παρέμεινε κλειστό τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα τόσο τα παιδιά Δημοτικού που φιλοξενούνται στη δομή της «Κιβωτού του Κόσμου», όσο και τα λίγα ντόπια της Πωγωνιανής και του Δολού, να πηγαίνουν στο Δημοτικό Σχολείο Δελβινακίου.

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ και τον ΟΠΕΚΑ ως την 1η Ιουλίου

 


Με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εργασίας διευκρινίζει τις πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ, τη ΔΥΠΑ και τον ΟΠΕΚΑ, έως την 1η Ιουλίου.

Την καταβολή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων Ιουλίου και την πληρωμή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ο προγραμματισμός των καταβολών από τον e-ΕΦΚΑ, τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), για την εβδομάδα 27 Ιουνίου-1 Ιουλίου.

Συνολικά εκτιμάται ότι θα καταβληθούν περί τα 2,3 δισ. ευρώ σε 4,8 εκατομμύρια περίπου δικαιούχους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν, την περίοδο 27 Ιουνίου-1 Ιουλίου, οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

Τη Δευτέρα 27 Ιουνίου θα καταβληθούν  546,6 εκατ. ευρώ για τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις Ιουλίου σε 963.857 συνταξιούχους από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και της ΔΕΗ.

Την Τρίτη 28 Ιουνίου θα καταβληθούν 757,3 εκατ. ευρώ σε 1.490.353 συνταξιούχους του Δημοσίου, του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τραπεζών και του ΟΤΕ, των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9.

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου θα καταβληθούν 755,8 εκατ. ευρώ σε 1.488.007 συνταξιούχους του Δημοσίου, του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τραπεζών και του ΟΤΕ, των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8.

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου θα καταβληθούν 10,8 εκατ. ευρώ σε 27.800 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων μηνός Ιουλίου, στη βάση του ν. 4778/2021.

Τέλος, την επόμενη εβδομάδα, θα καταβληθούν 14,4 εκατ. ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από τη ΔΥΠΑ  θα γίνουν οι εξής καταβολές:

Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών: Ηπειρώτικο αντάμωμα το Σάββατο 2 Ιουλίου, ώρα 21:00 στο λόφο Προφήτη Ηλία Αχαρνών

 

Η Ένωση Ηπειρωτών Αχαρνών διοργανώνει το «Ηπειρώτικο αντάμωμα» το Σάββατο 2 Ιουλίου, ώρα 21:00 στο λόφο Προφήτη Ηλία Αχαρνών.

Το πρόγραμμα των δωρεάν rapid tests από τις Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ στην Ήπειρο, τη Δευτέρα 27 Ιουνίου

 


Τη Δευτέρα 27 Ιουνίου οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες.

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου rapid test στην Ήπειρο είναι τα ακόλουθα:

Άρτα, Κέντρο Υγείας-ISOBOX, 07:30-14:30

Άρτα, Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας-ISOBOX, 07:30-14:30

Θεσπρωτία, ΓΝ Φιλιατών, 08:30-13:30

Θεσπρωτία, Ηγουμενίτσα, Πολιτιστικό Κέντρο Πάνθεον, 09:00-15:00

Θεσπρωτία, Παλαιό ΚΕΠ Πέρδικας, 10:00-14:00

Ιωάννινα, Περιφέρεια Ηπείρου, 09:00-15:00

Ιωάννινα, Πλατεία Πύρρου, 09:00-14:00

Ιωάννινα, Κόνιτσα, Κέντρο Υγείας, 09:00 – 14:00

Ιωάννινα, Καστανή, Πλατεία, 09:30 – 11:00

Ιωάννινα, Αγία Μαρίνα, Πλατεία, 11:30 – 12:30

Πρέβεζα, Αίθουσα Λιμενικού Ταμείου, Ελ. Βενιζέλου 20, 09:00-15:00

Πρέβεζα, Λιμενικό Ταμείο Πάργας, 09:00-12:00

Πρέβεζα, Δημαρχείο Καναλακίου, Καναλάκι, 12:30-14:00

Ήλιος: Τι να προσέξουμε για να είναι φίλος μας

 


Το καλοκαίρι είναι συνυφασμένο, για τους περισσότερους, με τις διακοπές. Ήλιος, κολύμπι,  θαλάσσια σπορ, ξεγνοιασιά και βεβαίως ηλιοθεραπεία.

«Η έκθεση στον ήλιο την περίοδο του καλοκαιριού είναι αναπόφευκτη. Πολλοί, μάλιστα, την επιδιώκουν με στόχο να αποκτήσουν ένα έντονο μαύρισμα, χωρίς να γνωρίζουν τους κινδύνους που επιφυλάσσει η υπερβολική ή η χωρίς προστασία έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία», επισημαίνει η κ. Αικατερίνη Τσιλίκα, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος στο Metropolitan Hospital.

Τα συχνότερα προβλήματα που μπορεί να προκληθούν από την υπερβολική έκθεση στον ήλιο είναι:

·         Ηλιακό έγκαυμα
Το ηλιακό έγκαυμα είναι γνωστό σε όλους και εκδηλώνεται ως ένα έντονο ερύθημα (κοκκίνισμα) του δέρματος, με την παρουσία, κάποιες φορές, και φυσαλίδων, μετά από υπερβολική έκθεση στον ήλιο. Έπειτα από μερικές ημέρες ακολουθείται από απολέπιση (ξεφλούδισμα).
Εξαρτάται από τη διάρκεια έκθεσης στον ήλιο (υπεριώδης ακτινοβολία UVA και UVB), την ώρα της ημέρας αλλά και την ευαισθησία κάθε ατόμου. Τα ανοιχτόχρωμα δέρματα είναι πιο ευαίσθητα στον ήλιο και καίγονται ευκολότερα από τα σκούρα.

·         Φωτογήρανση
Η φωτογήρανση αναφέρεται στη γήρανση του δέρματος που οφείλεται στη χρόνια έκθεση στον ήλιο. Η δράση του ήλιου στο δέρμα είναι αθροιστική και, δυστυχώς, το δέρμα δεν ξεχνάει όλη την ακτινοβολία που έχει δεχθεί στο πέρασμα των χρόνων.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πρόωρες ρυτίδες, δυσχρωμίες (σκούρους και ανοιχτόχρωμους λεκέδες), τραχύτητα του δέρματος, φαγέσωρες (μαύρα στίγματα) και χαλάρωση.

·         Καρκινογένεση
Η καρκινογένεση είναι η ανάπτυξη καρκίνου του δέρματος (επιθηλιώματα) αλλά και μελανώματος, που μπορεί να απειλήσει τη ζωή. Σχετίζεται με τη χρόνια έκθεση στον ήλιο και τα ηλιακά εγκαύματα.

Κυριακή 26 Ιουνίου 2022

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ο 16χρονος που αγνοείτο στη Λίμνη Πηγών Αώου

 


Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ανήλικος από τη λίμνη Πηγών Αώου στο Μέτσοβο Ιωαννίνων και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα και η διασωστική λέμβος της 5ης Ε.Μ.Α.Κ.

ΕΟΔΥ: Δεκατρείς θάνατοι σήμερα, 9.294 νέα κρούσματα

 


Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 93.

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, δεκατρείς θάνατοι σήμερα, 9.294 νέα κρούσματα.

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ:

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου (άτομα) που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν 9.294.

Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που νόσησαν ανέρχεται σε 3.616.874 (ημερήσια μεταβολή +0.2%), εκ των οποίων 48.6% άνδρες.

Ο αριθμός πιθανών νέων επαναλοιμώξεων που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν 1.592 ενώ από την αρχή της πανδημίας SARS-CoV-2 ο συνολικός αριθμός εκτιμάται σε 160.165(4.2% του συνολικού αριθμού των θετικών αποτελεσμάτων).

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 13, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 30.178

θάνατοι.

Το 95.7% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 93 (59.1% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 70

έτη. To 92.5% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται

διασωληνωμένοι, 44 (47.31%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 49 (52.69%) είναι πλήρως

εμβολιασμένοι. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.721 ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 216 (ημερήσια μεταβολή -2.7%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 183 ασθενείς.

Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 37 έτη (εύρος 0.2 έως 112 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 80 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).

Ιωάννινα: Συνελήφθη αλλοδαπός με ένταλμα σύλληψης

 


Συνελήφθη χθες (25-06-2022) το μεσημέρι στα Ιωάννινα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Τρίπολης, για παράβαση του Νόμου περί Ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως.

Σύλληψη για πυρκαγιά στην Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς Ιωαννίνων

 

(Φωτό αρχείου)

Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων ένας άνδρας, ως υπαίτιος πρόκλησης εμπρησμού από αμέλεια σε ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου, στην Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς, του δήμου Ζίτσας Ιωαννίνων.

Για το ανωτέρω περιστατικό ενημερώθηκε  σχετικώς η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη για παράβαση της υπ’ αριθμ 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης.

Θεία λειτουργία στο εκκλησάκι τον Ηπειρωτών Αγίων στην Ιερά Μονή Σωσίνου

 


Την  Κυριακή 26 Ιουνίου τελέστη  θεία λειτουργία στο εκκλησάκι τον Ηπειρωτών Αγίων στην Ιερά Μονή Σωσίνου.Κουκλιοί Πωγωνίου: Παραδοσιακό πανηγύρι την Κυριακή 3 Ιουλίου

 


Πρόγραμμα

Παραδοσιακό τραπέζι το μεσημέρι της Κυριακής 3 Ιουλίου στο εξωκκλήσι των Αγίων Αναργύρων στους Κουκλιούς Πωγωνίου.

Παραδοσιακό πανηγύρι με το συγκρότημα του Κώστα Χαλιγιάννη, το βράδυ της Κυριακής 3 Ιουλίου στην πλατεία του χωριού.

Έρχεται νέο κύμα ακρίβειας στην αγορά από την 1η Ιουλίου

 


Σύμφωνα με πληροφορίες νέο κύμα ακρίβειας αναμένεται στην αγορά από την 1η Ιουλίου, με το χονδρικό εμπόριο να εκτιμά πως ίσως και να μην είναι το τελευταίο για το 2022.

Οι ανατιμήσεις αφορούν σε όλο το φάσμα των προϊόντων και θα έχουν να κάνουν τόσο με βασικά αγαθά, όσο και με διαρκή.

Οι λιανέμποροι έχουν ήδη ενημερωθεί εδώ και καιρό για την πρόθεση της βιομηχανίας να προχωρήσει σε αυτές τις αυξήσεις και παρά τις προσπάθειες δεν κατέστη δυνατό να αποφευχθούν ή τουλάχιστον να μετριαστούν.

Από τη δική της πλευρά, η βιομηχανία εκτιμά ότι είναι αδύνατο να σηκώσει το βάρος των ανατιμήσεων στις πρώτες ύλες και έτσι αναγκάζεται να προχωρήσει με αυξήσεις, όχι στο σύνολο της επιβάρυνσης του κόστους, αλλά ενός μόνο μέρους.

Όπως σημειώνουν παράγοντες της αγοράς, ένα μέρος της αύξησης του κόστους το παίρνουν πάνω τους οι βιομηχανίες περιορίζοντας τα κέρδη τους ή ακόμη και παράγοντας ζημιές, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν σηκώσουν το σύνολο. Αναφέρουν, μάλιστα, ότι αυτό είναι αδύνατο για μία επιχείρηση, όσο και καλή διάθεση να έχει.

Σημειώνουν επίσης, ότι δεν είναι προς το συμφέρον καμίας επιχείρησης να προχωρεί σε αυξήσεις, αφού γνωρίζει εκ των υστέρων ότι θα έχει συνέπειες στη ζήτηση των προϊόντων τους και βέβαια μείωση των πωλήσεων, αλλά είναι αδύνατον να συμβεί κάτι διαφορετικό.

Αύξηση της τάξης του 11,4% στα οικοδομικά υλικά τον Μάιο του 2022

 


Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΣΤΑΤ., αύξηση στα οικοδομικά υλικά της τάξης του 11,4% τον Μάιο του 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου του 2021.

Σχεδόν τετραπλάσια από την αύξηση 3% που σημειώθηκε την περίοδο Μάιος 2020 - Μάιος 2021.

Νέα αύξηση στο κόστος των υλικών για την κατασκευή κτιρίων έρχεται να επιβεβαιώσει τις ανησυχίες για «πάγωμα» μιας αγοράς που ήδη βρίσκεται στα όριά της.

Δεν αυξάνονται μόνο οι τιμές, αλλά αυξάνεται σημαντικά και ο ρυθμός ανόδου τους. Αυτό κάνει παράγοντες της αγοράς να ανησυχούν για το άμεσο και μεσοπρόθεσμο μέλλον, καθώς ήδη πολλές εργασίες έχουν αναβληθεί με την ελπίδα να πραγματοποιηθούν όταν περάσει η κρίση, αν και όταν οι τιμές επιστρέψουν σε διαχειρίσιμα επίπεδα, ενώ το κόστος όσων έργων βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης έχει εκτοξευθεί, ξεπερνώντας κατά πολύ τους προϋπολογισμούς.

Τα όρια απορρόφησης του αυξημένου κόστους έχουν ήδη ξεπεραστεί, με αποτέλεσμα οι αυξήσεις των τιμών να περνούν σχεδόν αυτούσιες στην τελική τιμή, δημιουργώντας νέες πιέσεις στην αγορά ακινήτων.

Tα ψιλά γράμματα της Ρήτρας αναπροσαρμογής

 


Από το  υπουργείο Ενέργειας, που κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Βουλή η τροπολογία για την αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής.

Θα ισχύσει για ένα χρόνο και συγκεκριμένα για τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η Αυγούστου 2022 μέχρι τις 31 Ιουλίου του 2023.

Η ρήτρα θα σβήσει σταδιακά μετά την 1η Αυγούστου. Και στο διάστημα αυτό – όπως αναφέρεται στην τροπολογία – οι λογαριασμοί κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι και εκκαθαριστικοί, οι οποίοι θα εκδίδονται μετά την ψήφιση της τροπολογίας, θα πρέπει να αποτυπώνουν σε ειδικό πεδίο και με σχετική σημείωση τις χρεώσεις ρήτρας αναπροσαρμογής οι οποίες αφορούν στην περίοδο κατανάλωσης πριν την 1η Αυγούστου 2022.

Δήμος Πωγωνίου: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 28 Ιουνίου, στις 7:30 μ.μ.

 


Συνεδριάζει την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 στις 7:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πωγωνίου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Καλπάκι, στην αίθουσα συνεδριάσεων.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση 4ης  Αναμόρφωσης  προϋπολογισμού
 2. Έγκριση 2ης κατανομής  ΣΑΤΑ
 3. Έγκριση παροχών ύδρευσης εκτός οικισμού.
 4. Επί ανακοίνωσης Π.Σ. της Περιφ. Ηπείρου, για την διατύπωση γραπτών απόψεων του Δ.Σ. επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Οριοθέτηση – Διευθέτηση ρέματος οικισμού Κουκλιών»
 5. Επί ανακοίνωσης Π.Σ. της Περιφ. Ηπείρου, για την διατύπωση γραπτών απόψεων του Δ.Σ. επί της Μ.Π.Ε. του έργου:  «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 12,6 MW και τα συνοδά του έργα(οδοποιίας -διασύνδεσης), στη θέση «ΤΟΥΡΛΑ» των Δ.Ε. Άνω Καλαμά & Δελβινακίου του Δήμου Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».
 6. Επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων.
 7. Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων.
 8. Έγκριση Πρακτικού Προστασίας Δημοτικής Περιουσίας –Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου.
 9. Έγκριση αιτήσεως προς ΔΕΔΔΗΕ, για την αποστολή προσφοράς σύνδεσης στο δίκτυο Διανομής ΔΕΔΔΗΕ Δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Νεγράδων  [Επανασύνδεση].
 10. Έγκριση διοργανώσεων πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων, για τους μήνες Ιούλιο & Αύγουστο 2022.
 11. Αδελφοποίηση Δήμου Πωγωνίου με το Δήμο Αγίας Νάπας Κύπρου.
 12. Αποστολή αιτήματος εκτέλεσης προτεινόμενων μελετών έργων & προμηθειών με τη μορφή δωρεάς προς την εταιρεία: «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΛΕΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 13. Έκτακτη Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών.
 14. Επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου Κουκλιών, για την παραχώρηση της Πλατείας.

Πρόγραμμα δωρεάν Rapid tests σε Καστάνιανη, Αγία Μαρίνα και Παρακάλαμο

 


Στο Δήμο Πωγωνίου θα διεξαχθούν τις επόμενες ημέρες δωρεάν rapid test από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ ως εξής:

Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

Καστάνιανη από 9:30 έως 11:30 (αγροτικό ιατρείο)

Αγία Μαρίνα από 11:30 έως 12:30 (αγροτικό ιατρείο)

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022

Παρακάλαμος από 10:00 έως 13:00 (αγροτικό ιατρείο).

Η αναστολή ρήτρας αναπροσαρμογής κρύβει νέες παγίδες

 


Γράφει ο Παναγιώτης Μανούρης

 

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για αναστολήτης ρήτρας αναπροσαρμογής.

Σημείωση 1η: Η αναστολή θα γίνει από 1η Αυγούστου και όχι από 1η Ιουλίου που είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Σημείωση 2η: Τα "ψιλά γράμματα" της τροπολογίας κρύβουν την νέα παγίδα: Από 1η Αυγούστου οι εταιρίες παροχής ενέργειας θα μπορούν να αυξάνουν ελεύθερα τα τιμολόγιά τους.

Από την πόρτα καταργείται η ρήτρα και απ΄ το παράθυρο μπαίνει η αναπροσαρμογή... Βέβαια χρυσώνουν και το "χάπι" (φαρμακερό σε κάθε περίπτωση) στους καταναλωτές που θα έχουν το δικαίωμα να αλλάζουν πάροχο όποτε θέλουν χωρίς το λεγόμενο "πέναλτι". 

Και διερωτώμαι ποιος συνέταξε την τροπολογία...  (Έλα ντε...)   Κάτι μου λέει ότι είναι ο ίδιος συντάκτης που συνέταξε την τροπολογία  επί υπουργίας  Σταθάκη (της προηγούμενης εξουσίας) που συνέδεσε τα τιμολόγια με το χρηματιστήριο  ενεργείας.

Υπερκομματικός ο νους.

Το πρόγραμμα των δωρεάν rapid tests από τις Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ στην Ήπειρο, την Κυριακή 26 Ιουνίου

 


Την Κυριακή 26 Ιουνίου οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες.

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου rapid test στην Ήπειρο είναι τα ακόλουθα:

Θεσπρωτία, ΓΝ Φιλιατών, 08:30-13:30

Θεσπρωτία, Ηγουμενίτσα, Πολιτιστικό Κέντρο Πάνθεον, 09:00-15:00

Ιωάννινα, Περιφέρεια Ηπείρου, 09:00-15:00

Ιωάννινα, Κατσικάς, Περιφερειακό Ιατρείο, 09:00 – 14:00

Πρέβεζα, Αίθουσα Λιμενικού Ταμείου, Ελ. Βενιζέλου 20, 09:00-15:00.

Πόνος και εξωσωματική θεραπεία με κρουστικό υπέρηχο

 


Απαλλαγείτε από τον πόνο με την πλέον σύγχρονη επιλογή στην Φυσική Ιατρική για αποκατάσταση συχνών μυοσκελετικών παθήσεων.

Η εξωσωματική θεραπεία με κρουστικά κύματα ή Extracorporeal Shock Wave Therapy (ESWT) αποτελεί την πλέον σύγχρονη, συντηρητική, ασφαλή και αποτελεσματική επιλογή στην ειδικότητα της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης για θεραπεία των μυοσκελετικών παθήσεων. Η εφαρμογή της στηρίζεται στην ιατρική μέθοδο της εξωσωματικής λιθοτριψίας, δηλαδή την παραγωγή μηχανικών κυμάτων, μέσω επιταχυνόμενης – ελεγχόμενης κρούσης.

«Η χρήση των κρουστικών υπερήχων στην θεραπεία των επώδυνων τενοντοπαθειών ξεκίνησε στις αρχές του 1990. Κατά τη θεραπεία με τη μέθοδο των υπερήχων διοχετεύονται ενεργειακά κρουστικά κύματα σε στοχευμένους ιστούς του σώματος. Ο οργανισμός απαντά με την αύξηση της αιματικής κυκλοφορίας και του μεταβολισμού στην προσβεβλημένη περιοχή», εξηγεί ο Δημήτριος Εργελετζής MD, FEBPRM Φυσίατρος, Ειδικό Ιατρείο Αποκατάστασης, Πόνου και Βελονισμού ΕΔΟΕΑΠ, τ. Διευθυντής Τμήματος Αποκατάστασης Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, ο οποίος αναλύει τον τρόπο δράσης και τα οφέλη της θεραπείας με κρουστικά κύματα (shock waves), για τον ασθενή.

Απαλλαγείτε από τον πόνο: Μηχανισμός δράσης και θεραπεία με κρουστικό υπέρηχο

Η ουσία της δράσης εντοπίζεται στη μετατροπή μίας χρόνιας φλεγμονώδους διαδικασίας, όπως μία τενοντίτιδα ή απονευρωσίτιδα, σε οξεία φλεγμονώδη κατάσταση την οποία ο οργανισμός είναι ικανός να θεραπεύσει. Τα κρουστικά κύματα (shock waves) ενεργοποιούν την διαδικασία αυτο-επούλωσης του οργανισμού αυξάνοντας την αιμάτωση και τον μεταβολισμό της πάσχουσας περιοχής, διαλύοντας επασβεστώσεις του τένοντα, διεγείροντας την αναγεννητική ικανότητα των κυττάρων του ιστού, αυξάνοντας την αντοχή του σε μηχανικό φορτίο και ελαττώνοντας τον πόνο.

Η θεραπεία με το κρουστικό υπέρηχο (ESWT) είναι μη επεμβατική και αναίμακτη. Ποσότητα γέλης (gel) εφαρμόζεται με μικρή πίεση στο δέρμα της επώδυνης πάσχουσας περιοχής, στη συνέχεια η κεφαλή εφαρμογής των υπερήχων πιέζεται και μικρά κρουστικά κύματα διοχετεύονται στο σημείο. Μία συνεδρία διαρκεί περίπου 5-10 λεπτά.

Εφαρμογές θεραπείας με κρουστικά κύματα

Όλες οι τενοντοπάθειες των αρθρώσεων, η ασβεστοποιός τενοντοπάθεια (ώμος – άκανθα πτέρνας) καθώς και οι επώδυνοι μυϊκοί σπασμοί είναι πεδία εφαρμογής της θεραπείας.

Αναλυτικότερα οι ενδείξεις εφαρμογής της μεθόδου είναι:

-Άλγος ώμου: Ασβεστοποιός τενοντίτιδα ώμου – Τενοντίτιδα ώμου

-Άλγος αγκώνα: Επικονδυλίτιδα (τενοντίτιδα αγκώνα – tennis or golfer’s elbow)

-Άλγος ισχίου: Τροχαντηρίτιδα

Σάββατο 25 Ιουνίου 2022

Ιερά Μονή Σωσίνου: Εσπερινός και λιτανεία

 


Το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουνίου 2022, πραγματοποιήθηκε εσπερινός και λιτανεία στην Ιερά Μονή Σωσίνου.

Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς: Τέλος σε μια ιστορία 110 χρόνων

 


Με την  τελετή απονομής των πτυχίων στους 41 απόφοιτους της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς έπεσαν και οι τίτλοι τέλους στη λειτουργία της.

Οι 41 απόφοιτοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα προγράμματα της Ακαδημίας στις Ιερατικές Σπουδές και στην Εκκλησιαστική Μουσική και Ψαλτική.

Ο Μητροπολίτης Μάξιμος δεν έκρυψε την συγκίνησή του αλλά και την πικρία του για την απόφαση της Υπουργού Παιδείας.

Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες που υπήρξαν από τοπικούς φορείς και συλλόγους  η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έβαλε τέλος σε μια ιστορία 110 χρόνων.

Η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων,  λειτουργούσε αδιάλειπτα από το 1911, όταν ακόμα η Ήπειρος βρισκόταν κάτω από τον Τουρκικό ζυγό.

Η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων και η αντίστοιχη Ακαδημία της Θεσσαλονίκης κλείνουν με νόμο του Υπουργείου Παιδείας που ψηφίστηκε στη Βουλή πριν από έναν χρόνο.

Στη Βελλά θα λειτουργεί στο πλαίσιο του νέου νόμου Σχολή Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών.