.

Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Παρακάλαμος: Η Α΄ και η Β΄ Λυκείου Δολιανών διοργανώνει πάρτι στο PLEGMA cafe bar, το Σάββατο 25 Μαρτίου, ώρα 10:00 μ.μ.